Skip to content

Ik ben ontevreden, wat nu?

De medewerkers van Echocentrum Leidsche Rijn zetten zich in voor vakkundige en professionele echografische consulten. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Dit kan te maken hebben met onze verrichtingen, met onze praktijk of met de bejegening door een medewerker van onze praktijk. Is dit het geval, laat het ons dan weten, zodat we aan uw uiting van onvrede zo snel mogelijk aandacht kunnen besteden.

Echocentrum Leidsche Rijn heeft conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een klachtenregeling vastgesteld en heeft een externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris beschikbaar. Ook zijn we aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Hieronder leggen we uit wat u kunt doen wanneer u ontevreden bent.

Klachtopvang
U meldt en bespreekt uw klacht met de medewerker op wie uw klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor u kan het goed zijn daarbij het volgende in gedachten te houden:
– reageer zo snel mogelijk;
– wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren uw klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
– probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
– neem iemand ter ondersteuning mee naar het gesprek.
Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris
Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u terecht bij onze externe klachtenfunctionaris. Deze kunt u bereiken via het Centraal Bureau voor Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ):

klachten@cbkz.nl
CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Echocentrum Leidsche Rijn
Antwoordnummer 570
4200 WB GORINCHEM
Tel. 0183-682829

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen bij uw klacht. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en onafhankelijk en kan u ook meer vertellen over de klachtenprocedure en eventuele vervolgmogelijkheden. Het doel van de behandeling door de klachtenfunctionaris is om samen met de organisatie tot een oplossing te komen voor uw klacht.

Geschillencommissie
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is behandeld of dat u ontevreden bent over de uitkomst daarvan. In dat geval is er sprake van een geschil en kunt u dit geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders te Zeist waarbij wij zijn aangesloten. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website www.geschillencommissie-eza.nl.

Wilt u meer weten?
Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar ons klachtenreglement. Deze kunt u opvragen via info@echocentrumleidscherijn.nl o.v.v. Toesturen klachtenreglement of via de klachtenfunctionaris. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden.

Neem contact met ons op

Wat een prachtige herinnering aan de eerste kennismaking met mijn zoon