Ga naar hoofdinhoud

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over Echocentrum Leidsche Rijn. Wij horen het graag als u een opmerking of klacht heeft. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en ons uiterste best doen om uw klacht op te lossen. U kunt ons uw klacht mailen zodat wij uw klacht zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen.

Wanneer u advies wilt inwinnen of meer wilt weten over uw rechten, of wanneer u uw klacht eerst wilt bespreken met iemand anders, neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Echocentrum Leidsche Rijn is aangesloten via de Beroepsverening Echoscopisten Nederland (BEN) bij de Klachtencompany: www.klachtencompany.nl. Deze hebben een onpartijdige klachtenfunctionaris die u kunnen adviseren wanneer dat nodig is.

Contact opnemen met een klachtenfunctionaris

Op de website www.klachtencompany.nl kunt u onderaan bij de BEN bij ‘Lees meer’ informatie hierover vinden.

Mocht u er samen met de klachtenfunctionaris en de coördinator van Echocentrum Leidsche Rijn niet uit komen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie EZa. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Neem contact met ons op

Wat een prachtige herinnering aan de eerste kennismaking met mijn zoon